М.Б. Эмено (M.B. Emeneau) c В.С. Раджам (V.S. Rajam)

М.Б. Эмено (M.B. Emeneau) c В.С. Раджам (V.S. Rajam)

Выдающийся лингвист М.Б. Эмено (M.B. Emeneau) c В.С. Раджам (V.S. Rajam), будущим автором книги A Reference Grammar of Classical Tamil Poetry